” ความพึงพอใจของคุณเป็นสิ่งสำคัญของเราเสมอ “

บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จำกัด (ท่าอากาศยานตราด)

           ปัจจุบันการบริการด้านขนส่งช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถมีเวลามากขึ้นในการเดินทาง อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างง่ายดายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการ ท่องเที่ยวซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2547 ซึ่งถูกก่อตั้งพร้อมกับท่าอากาศยานตราด โดยการบริหารงานในนามของ คณะบุคคลอารีญาต่อมาได้ทำการเปลี่ยนชื่อกิจการเป็น บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรก มีการดำเนินงานในลักษณะเฉพาะโดยการให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เท่านั้น ซึ่งผู้โดยสาร ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวไปยังเกาะช้าง

           ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางการท่องเที่ยวของเกาะช้าง และสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ บริษัทฯ จึงมีการขยายงานบริการที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น เพิ่มเส้นทางการให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้า บริการสำรองห้องพัก บริการปรึกษาการท่องเที่ยวจังหวัดตราด บริการนำเที่ยว บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการ ขยายตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากในอนาคต

           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จำกัด ได้ดำเนินงานภายใต้หลักการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจ และความปลอดภัยในการเดินทางของลูกค้าเป็นสำคัญ อีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ คือการได้มีโอกาสทำธุรกิจจัดการนำเที่ยวโดยเฉพาะ พื้นที่เกาะช้าง เราได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยการให้คำปรึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด และ พื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังให้บริการสำรองห้องพัก จัดกิจกรรมทัวร์ต่างๆร่วมกับไกด์ระดับมืออาชีพ

ปัจจุบัน บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเกาะช้างรายเดียวที่อยู่ในท่าอากาศยานตราด โดยเฉพาะ รถตู้บริการจากท่าอากาศยานตราดไปยังทุกๆ โรงแรมหรือที่พักในเกาะช้างด้วยการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด เมื่อใช้บริการกับเรา

If you are looking to travel from the airport to the island or at various locations.

ผ่อนคลายหลังจากการเดินทางและให้คนขับรถมืออาชีพของเรานำคุณไปยังจุดหมายปลายทางของคุณโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจราจรที่ติดขัดหรือที่จอดรถอีกต่อไป คุณแค่พักผ่อนและเตรียมแผนการเดินทางหรือเตรียมงานสำคัญของคุณและจะถึงที่หมายทันเวลา

Talk to us : +6639-51-6005

about-page _2018