Product Description

หมายเหตุ
 • ตารางเวลาเป็นระยะเวลาประมาณการและประเภทของยานพาหนะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริการรถรับส่งเส้นทางแหลมงอบ(เกาะหมาก) ให้บริการเฉพาะขาออกจากสนามบินตราดเท่านั้น หากต้องการใช้บริการขากลับกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนสำรองที่นั่ง

*ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และลูกค้าพลาดเที่ยวเรือเพื่อเดินทางไปเกาะอื่น หรือบริการอื่น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ

นโยบายเด็ก
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับทารกตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 1.99 ปี และหากต้องการที่นั่งสำหรับเด็ก คิดค่าบริการเต็มจำนวน
 • เด็กส่วนสูงที่ต่ำกว่า 90 เซนติเมตร และ/หรือ ตั้งแต่ 2 ปี จนถึง 3.99 ปี คิดค่าบริการครึ่งราคาของผู้ใหญ่
 • เด็กส่วนสูงเกิน 90 เซนติเมตร และ/หรือ อายุเกิน 3.99 ปี คิดค่าบริการในอัตราผู้ใหญ่
 • นโยบายเกี่ยวกับเด็กถูกกำหนดโดยผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก
นโยบายการให้บริการ
 • ความจุสูงสุดของผู้โดยสาร 10 ท่าน สำหรับรถมินิบัส และ 19 ท่าน สำหรับไมโครบัส หรือขึ้นอยู่กับปริมาณของสัมภาระ
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ทุกชนิดขึ้นมาบนรถ
 • ไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลลกอฮอล์หรือนำขึ้นมาบนรถ
 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บนรถ
 • ไม่อนุญาตให้มียาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ ขึ้นมาบนรถ หากพนักงานของเรามีความสงสัย สามารถโทรศัพท์แจ้งตำรวจเพื่อตรวจค้นผู้ต้องสงสัยได้
 • พนักงานขับรถมีสิทธิที่จะหยุดให้บริการหากมีความผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือผู้โดยสาร
 • ความสำคัญสูงสุดคือความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร พนักงานขับรถจะประเมินการใช้ความเร็วของรถขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติงามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • กรุณาตรวจสอบของมีค่าของคุณก่อนที่จะลงจากรถ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายทุกกรณี

แหลมงอบ (เกาะหมาก)

  หมายเหตุ: เวลารับจากโรงแรมหรือรีสอร์ท โปรดรอเจ้าหน้าที่ยืนยันกลับผ่านอีเมล์ และ สำหรับเวลารับที่สนามบินตราด ขึ้นอยู่กับเวลาเครื่องลงที่สนามบินตราด
  *ราคานี้ไม่รวมตั๋วเรือ

  เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณในภายหลังทางอีเมลเพื่อนำเสนอตารางการเดินเรือ

  หมายเหตุ: เวลารับจากโรงแรมหรือรีสอร์ท โปรดรอเจ้าหน้าที่ยืนยันกลับผ่านอีเมล์ และ สำหรับเวลารับที่สนามบินตราด ขึ้นอยู่กับเวลาเครื่องลงที่สนามบินตราด